Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
12314

מתי צפויים החזרים / קבלת תשואות?

במהלך השנה השלישית יש שתי אופציות:

  1. אקזיט – משמע קבלת סכום ההשקעה בתוספת רווחים.
  2. REFINANCE  – מצב שבו מוחלפת הלוואת הבנייה בהלוואת משכנתה, בשלב זה, מוחזר למשקיעים חלק משמעותי מסכום ההשקעה בקרן ולאחר מכן הקרן מחלקת דיבידנדים מידי כל רבעון עד לאקזיט.

מאמרים נוספים